praželti

pražélti, pràželia, pražė́lė 1. intr. N, NdŽ pradėti želti: Pieva jau pražė́lė, t. y. pradėjo želti J.pradėti želti plaukams, plunksnoms: Mokintinis galėjo turėti aplink dvidešimtį metų, nes jo barzda ir ūsai jau gerai buvo pražėlę Vrp1889,51. Dar sparneliai nepražėlę, man išsprukti negalėste I. 2. tr. aplenkti augant: Barzda uostus pražė́lė J(Als). \ želti; apželti; atželti; įželti; išželti; nuželti; paželti; perželti; pieželti; praželti; priželti; suželti; užželti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apželti — apželti, àpželia, apžėlė 1. intr. SD112, SD201, R, R70,374, MŽ, MŽ93,502, MŽ213, Sut, I, M, LL110, L, ŠT353, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, OGLII331 pasidaryti apdengtam kuo augančiu, žaliuojančiu: Pieva gerai apžėlusi K. Pievos su krūmais yra apžėlusios N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atželti — atželti, àtželia, atžėlė intr. 1. Q622, R, R401, MŽ, MŽ540, D.Pošk, Sut, N, K, J, M, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ atsigauti, vėl suželti: Atželia kaip atvašos CII300, B. Ataželiu SD215. Žieminės [gėlės] atžėlė, o tiej (jurginai) ir sušalo Kpč. Iškerti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išželti — išželti, ìšželia, išžėlė intr. 1. Q257, R204, MŽ271, N, KI158,633, K, Š, ŠT241, Rtr, NdŽ, KŽ išaugti, augant išlįsti: Iš vidaus kelmo išžėlė atžala J. Kur obelų atažalos išžėlę, tai duota duota, suryta kiškių Klt. Išžel̃s žalia žolužėlė po mano… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuželti — nuželti, nùželia, nužėlė intr. Š apaugti: Nužėlė kapai, nė[ra] kam taisyti Pp. Be švendrynų ir viksvomis nužėlusių plotų, nieko geresnio nesimato M.Katil. Pusė kalno pušimis apaugusi, o kita pusė alksniais nužėlusi rš. ║ apaugti plaukais: Ta nė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paželti — paželti, pàželia, pažėlė intr. 1. S.Dauk, Sut, KI87, K, DŽ, NdŽ, KŽ, Eig kiek paaugti: Jei dar atolo pažel̃s, bus kuoj karvukę šert DrskŽ. Atolas pažėlė, nupjausma, būs šieno Rdn. Po lietui pažėlė žolės Klt. Sako, lanko[je] žolės yra, pažėlusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perželti — intr., tr. KI324, Rtr, KŽ; Sut, parželti; M 1. peraugti, per daug suaugti: Peržėlusi roputė K. Atolų prižėlė paržėlė, nešienaujas, ko lauka? Rdn. Palijo, šil̃ta ir žolė peržėlė žolę Drsk. Daržas jau paržėlė Ėr. Katrie pasėjo anksti rugius, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pieželti — pieželti, piẽželia, piežėlė (dial.) KlbIX67(Prk) žr. priželti 2: Mano runkeliai pyžėlė, išutinėti neita Klp. Upės dugnas pyžels stambioms žolėms Sg. želti; apželti; atželti; įželti; išželti; nuželti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priželti — priželti, prìželia, prižėlė intr. 1. K, L, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DŽ1 daug priaugti: Miškas buvo nukirstas, o tę prižėlė krūmų Jdp. Atoluko prìželia rudenin, karvaitėmi geriau Drsk. Žolės prižėlę, ė avys bliauna i neėda Ck. Kad prižėlė alksnynų, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suželti — suželti, sùželia, sužėlė intr. 1. R420, MŽ568, Sut, N, K, M, L, Rtr, BŽ67, Š, DŽ, KŽ želiant išaugti, sutankėti: Reti rugiai sužėlė, t. y. sutankėjo J. Ne rozą ir savo laukuosa sužėlė rugiai DrskŽ. Ik šalnom rugiai jau būsta sužėlę LzŽ. Sudygo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užželti — užželti, ùžželia, užžėlė 1. intr. MŽ, Sut, S.Dauk, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, ŽŪŽ75 želiant užaugti, sužaliuoti: Ažuželiu, stembiuosi, ing stiebą išaugu SD27. Neduosiu užuželt žolei Žl. Miškai tankūs užžėlę, tai i uogų neliko Krž. Jaunos apušalės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.